Forsiden
Driftsmeldinger
Kundesenter
Priser og bestilling
Kontakt oss


Epostoppsett
IP-telefoni
Kvalitet
Monteringsanvisning

Sikkerhet


________________

Service telefon 
75 55 05 80 

________________


  sm inndyr

Kvaliteten på tjenesten

NKnett tilbyr trådløs aksess til Internett. Ut mot kundene benyttes 5.4GHz lisensfri frekvens, mens det i ryggraden i nettet benyttes konsesjonsbaserte radiolinjer.
Dette betyr at tjenesten er litt mer sårbar en et rent kablet nett, men såfremt det ikke er ekstremvær skal stabiliteten være som på kablet nett.

Hastigheter

Som hos alle andre bredbåndsleverandører er det forskjell på levert hastighet og opplevd hastighet. Den opplevde hastigheten vil av tekniske årsaker alltid ligge noe under den leverte. Din PC både sender og mottar informasjon kontinuerlig i tillegg til at noe kapasitet går bort i det som på fagspråket kalles overhead. Opplevd hastighet ligger som regel rundt 85-90% av den leverte hastigheten

En del tekniske begreper kan også skape forvirring, og ikke alle er klar over forskjellene på bit og byte. Når du laster ned fra Internett oppgir nettleseren din hastigheter i bytes. NKnett leverer hastigheter oppgitt i bits. En linje på 512 kilobit (Kb) tilsvarer 64 kilobyte (KB). Trekker man fra nevnte overhead kommer man ned i omtrent i 55 kilobyte (KB) per sekund som maksimal opplevd hastighet under optimale forhold. Men dette forutsetter at stedet du laster ned i fra har nok kapasitet til å gi deg dette, samt at du ikke har øvrig trafikk fra din PC. Til sammenlikning har ISDN en hastighet på 64 kilobit (Kb) og 8 kilobyte (KB).

NKnett overvåker kontinuerlig nettet og har jevnlig kontrollerte hastighetsmålinger internt for å sikre at infrastrukturen leverer det den skal.

Hastighetsmåling

Mange benytter målingstjenestene til nettsteder som itavisen.no, dinside.no og hardware.no. Disse testene kan gi en vag indikasjon på opplevd hastighet, men resultatene er langt i fra vitenskapelig korrekte. Dette er øyeblikksmålinger som lett lar seg påvirke av tilfeldigheter. En slik tilfeldighet kan være at din PC i dette øyeblikket utfører en annen operasjon samtidig, en annen kan være at testtjenesten er plassert hos en internettleverandør som prioriterer egne kunder.
              - distriktsbredbånd til by priser -